Бели саламурени сирена
You are here:
Бяло саламурено сирене от краве мляко
Кг Кашон на евро палет Кашон на евро палет 800/1200 Кашон на индустриален палет 1000/1200
0,200 20 1600
0,400 12 1008
0,800 6 504
Бяло саламурено сирене от овче мляко
Кг Броя в кашон Кашон на евро палет 800/1200 Кашон на индустриален палет 1000/1200
0,200 20 1600
0,400 12 1008
Бяло саламурено сирене от козе мляко
Кг Броя в кашон Кашон на евро палет 800/1200 Кашон на индустриален палет 1000/1200
0,200 20 1600
0,400 12 1008
Бяло саламурено сирене от краве мляко
Кг Броя в кашон Кашон на евро палет 800/1200 Кашон на индустриален палет 1000/1200
12-14 1 45 60
6,3-8 2 72 120
0,8 8 504 640
Бяло саламурено сирене от овче и козе мляко
Кг Броя в кашон Кашон на евро палет 800/1200 Кашон на индустриален палет 1000/1200
12-14 1 45 60
6,3-8 2 72 120
0,8 8 504 640
Деликатесен продукт
Кг Броя в кашон Кашон на евро палет 800/1200 Кашон на индустриален палет 1000/1200
12-14 1 45 60
6,3-8 2 72 120
0,8 8 504 640
Бяло саламурено сирене от краве мляко TERRA /кръгла буца/
Кг Броя в кашон Кашон на евро палет 800/1200 Кашон на индустриален палет 1000/1200
12-14 1 60 80
6-8 3 135 180
3,6-4 6 504
Бяло саламурено сирене от краве мляко TERRA /двойна буца/
Кг Броя в кашон Кашон на евро палет 800/1200 Кашон на индустриален палет 1000/1200
12-14 1 45 60
6,3-8 2 72 120
0,8 8 504 640
Бяло саламурено сирене от биволско мляко TERRA /двойна буца/
Кг Броя в кашон Кашон на евро палет 800/1200 Кашон на индустриален палет 1000/1200
12-14 1 45 60
6,3-8 2 72 120
0,8 8 504 640
Деликатесен продукт
Броя в кашон Кашон на евро палет 800/1200 Кашон на индустриален палет 1000/1200
12-14 1 60 80
6 3 135 180
3 6 360 480
Бяло саламурено сирене от козе мляко вакуум
Кг Броя в кашон Кашон на евро палет 800/1200 Кашон на индустриален палет 1000/1200
0,200 20 1600
0,400 10 800
Бяло саламурено сирене от овче мляко вакуум
Кг Броя в кашон Кашон на евро палет 800/1200 Кашон на индустриален палет 1000/1200
0,200 20 1600
0,400 10 800
Бяло саламурено сирене от биволско мляко вакуум
Кг Броя в кашон Кашон на евро палет 800/1200 Кашон на индустриален палет 1000/1200
0,200 20 1600
0,400 10 800
Бяло саламурено сирене от краве мляко TERRA /кръгла буца/ вакуум
Кг Броя в кашон Кашон на евро палет 800/1200 Кашон на индустриален палет 1000/1200
0,200-
0,250
24 1440
Бяло саламурено сирене от краве мляко вакуум
Кг Кашон на евро палет Кашон на евро палет 800/1200 Кашон на индустриален палет 1000/1200
0,200-
0,250
24 1440
Бяло саламурено сирене от краве мляко TERRA
Кг Броя в кашон Кашон на евро палет 800/1200 Кашон на индустриален палет 1000/1200
12-14 1 60 80
6-8 3 135 180
Бяло саламурено сирене от краве мляко
Белчо и Сивушка
Кг Броя в кашон Кашон на евро палет 800/1200 Кашон на индустриален палет 1000/1200
0,200-
0,250
24 1440